Виж карта

Виж карта

Виж карта

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Женета Каравасилева
Записване Бакалаври дистанционна форма
от Женета Каравасилева - Monday, 1 September 2014, 15:59
 

За записване и получаване на учебни материали на втори курс Бакалавърска степен
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса
от 15 септември до 03 октомври2014 г.

Прочетете още от тази тема 
(9 думи)
 
Снимка на Женета Каравасилева
Магистри Записване на следващ семестър
от Женета Каравасилева - Monday, 1 September 2014, 15:26
 

За студентите II, III и IV семестри - магистри
За записване и получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

от 13 октомври до 17 октомври 2014 г.

Прочетете още от тази тема 
(18 думи)
 
Снимка на Женета Каравасилева
Класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София
от Женета Каравасилева - Friday, 11 April 2014, 14:01
 
За класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София ПРОВЕРЕТЕ:
1. САЙТА НА УНСС - ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВРИ С ДИСТАНЦИННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
или
2. В MOODLE - СОФИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"