Виж карта

Виж карта

Виж карта

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Женета Каравасилева
Класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София
от Женета Каравасилева - Friday, 11 April 2014, 14:01
 
За класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София ПРОВЕРЕТЕ:
1. САЙТА НА УНСС - ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВРИ С ДИСТАНЦИННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
или
2. В MOODLE - СОФИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"
 
Снимка на Женета Каравасилева
Магистри Записване на следващ семестър
от Женета Каравасилева - Thursday, 23 January 2014, 11:36
 

За студентите II, III и IV семестри - магистри
За записване и получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

от 12 февруари до 20 февруари 2014 г.

Прочетете още от тази тема 
(16 думи)
 
Снимка на Женета Каравасилева
Записване Бакалаври дистанционна форма
от Женета Каравасилева - Friday, 17 January 2014, 13:08
 

от 10.02.2014 до 28.02.2014 г. /          ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

от 900 до 1200. часа
от 1330 до 1430. часа

Таксата             за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка              (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
        Титуляр: УНСС
        Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
        Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено             бащино и фамилно, факултетен номер, направление и семестър на студента.

Прочетете още от тази тема 
(16 думи)