Виж карта

Виж карта

Виж карта

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Женета Каравасилева
ДИПЛОМИРАНИ МАРТ - АПРИЛ 2015 Г.
от Женета Каравасилева - Friday, 24 April 2015, 15:06
 
Судентите, които са се дипломирали март - април 2015 г.
ТРЯБВА да си подпишат дипломите в ЦДО
от 11.05 до 15.05.2015 г
в приемното време за студенти
от 9 до 12 часа и от 13,30 до 14,30 часа
от понеделник до петък