Виж карта

Виж карта

Виж карта

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Женета Каравасилева
ИЗПИТНА СЕСИЯ
от Женета Каравасилева - Thursday, 21 January 2016, 11:04
 

Във връзка с изпитната сесия всички студенти трябва да си вземат студентските книжки от Центъра за дистанционно обучение в приемното време до 22 петък до 14.30 часа  

 
Снимка на Женета Каравасилева
ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН
от Женета Каравасилева - Tuesday, 19 January 2016, 07:25
 

За новоприетите студенти - I семестър - За записване и получаване на учебни материали 
в канцеларията на ОКС "Магистър" с дистанционно обучение - /срещу главния вход на УНСС/:
от 29.

Прочетете още от тази тема 
(7 думи)