Виж карта

Виж карта

Виж карта

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"

ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


ОКС "Бакалавър"

ОКС "Магистър"

ОКС "Магистри след професионален бакалавър"


Прескочи новини от сайта

Новини от сайта

Снимка на Женета Каравасилева
ВАЖНО ЗА БАКАЛАВРИ II и III КУРС
от Женета Каравасилева - Wednesday, 19 November 2014, 10:14
 
График за връщане на дипломите за завършено средно образование на стдудентите II и  III курс
Съгласно Решение на РС N 28/22.10.2014 г.

Дипломите се връщат лично срещу подпис на студента
в примното време на ЦДО от понеделник до петък
от 9.00 - 12.00 часа  и от 13.30 до 14.30 часа

II курс - от 1 - 5 декември 2014 г.
III курс - от 9 - 12 декември 2014 г.
 
Снимка на Женета Каравасилева
Магистри Записване на следващ семестър
от Женета Каравасилева - Monday, 1 September 2014, 15:26
 

За студентите II, III и IV семестри - магистри
За записване и получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

от 13 октомври до 17 октомври 2014 г.

Прочетете още от тази тема 
(18 думи)
 
Снимка на Женета Каравасилева
Класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София
от Женета Каравасилева - Friday, 11 April 2014, 14:01
 
За класиране по специалности след 2-ри курс - за студенти бакалавърска степен - София ПРОВЕРЕТЕ:
1. САЙТА НА УНСС - ОБУЧЕНИЕ - БАКАЛАВРИ С ДИСТАНЦИННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
или
2. В MOODLE - СОФИЯ - ОКС "БАКАЛАВЪР"