Новини от сайта

Отделни групи: Всички участници

За VII сем. бакалаври "Бизнес Администрация"

от Женета Каравасилева -

За тези студенти, които не са си получили учебника по "Стратегии за интернационализация" могат да си го получат в ЦДО в работни дни от 9 до 15 часа или в събота от дежурния колега до 12 часа

За 2 сем. - магистри БА със специализация Висш мениджмънт -2 сем и за 3 сем. - магистри БА със специализация Висш мениджмънт -3 сем

от Женета Каравасилева -

Трябва да дойдете да си получите още един учебник "Стратегическо управление на човешките ресурси" по дисциплината "Стратегически HR мениджмънт". Може да си го получите от дежурния колега в събота до 12 часа или в работни дни от 9 до 15 в ЦДО.

За 1 сем. магистри Международен мениджмънт

от Женета Каравасилева -

Учебника по "Комуникации в международния бизнес" по дисциплината "Бизнес комуникации" е в ЦДО. Може да си го получите от дежурния колега в събота до 12 часа или в работни дни от 9 до 15 в ЦДО.

По-стари теми...