Новини от сайта

Separate groups: All participants

Важно за дипломантите от катедра "Публична администрация"

by Калина Димитрова -

Уважаеми колеги дипломанти,

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването (ДР-01-154/26.3.2020 г.) за удължаването на срока на въведените противоепидемични мерки моля да изпращате разработените от вас магистърски тези  в електронен формат (pdf файл) на електронната поща на административния секретар на катедрата – г-жа Вяра Коларова (viara.kolarova@unwe.bg)и с копие до съответния научен ръководител на магистърска програма. Хартиен вариант на разработката с подпис на научния ръководител ще предоставите преди защитата. Нов график на предстоящите магистърски защити (в зависимост от обстановката и извън срока на извънредното положение) ще оповестим на сайта ЦДО, на подсайта на катедрата и на Фейсбук страницата на катедрата.

Бъдете здрави! Пазете се!

Доц. Александър Вълков

27.3.2020 г. 16,30 ч.


Онлайн занятия по Бюджетно управление на предприятието

by Калина Димитрова -

Важно!!! 

Студентите от специалност "Бизнис администрация" 4-ти курс В ОКС "Бакалавър"

трябва да посетят онлайн занятието по "Бюджетно управление на предприятието" при проф. Мая Ламбовска през платформата Teams. За целта е необходимо да влезете в университетската си поща. Занятия ще има и през двата дни по разписание.


За магистри ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪТ - 2 семестър

by Женета Каравасилева -

Здравейте колеги,

В предстоящите два уикенда имате планирани занятия основно с наши хонорувани преподаватели. Поради извънредната обстановка, ще организираме нещата по следния начин:

1. По предмета „Здравна политика“ имате осигурени всички материали в
http://m-learning.unwe.bg. Проф. Салчев (отскоро Управител на НЗОК) тази седмица ще ни предостави и още четива, които ще бъдат качени навреме в системата. За провеждането на изпита указания ще има към края на семестъра.

2. По предмета „Управление на здравеопазването“ занятието на 28 март отново е с хоноруван преподавател, а по същото време аз имам занятия с друга специалност. Предоставените от УНСС технически възможности ни позволяват да проведем и среща „на живо“ в неделя, 29 март.

За целта са ми необходими ваши лични мейли. Аз ще организирам виртуална класна стая и ще ви поканя в нея от 10 до поне 12 часа в неделя. Поканата може да достигне до вас само през лични пощи, не ми върши работа една поща на групата (или поне аз още не съм наясно с тази опция).

Моля ви да реагирате, всеки от групата да ми пише поотделно на denitsa.gorchilova@unwe.bg и ясно да заяви че е от специалността и ще участва в неделното занятие. Дори и само двама души да откликнат, аз ще бъда на линия.

Поздрави, пожелавам ви спокойствие и здраве!

доц. д-р Деница Горчилова


Older topics...