Новини от сайта

Separate groups: All participants

ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИ

by Женета Каравасилева -

Студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г. (бакалавърска и магистърска степен) 
ТРЯБВА ДА СИ ПОДПИШАТ ДИПЛОМИТЕ
от 9 до 20 септември 2019г. /без събота и неделя/
в ЦДО - работни дни с приемно време /от 9:00 до 15:00 ч./

Готови дипломи

by Женета Каравасилева -

Всички студенти - бакалавърска и магистърска степен, които са се дипломирали през март - април 2019 г. могат да си получат дипломите лично
 от 1 юли 2019 г.в ЦДО в приемното време от 9 до 15 часа (без събота и неделя).
Носете документ за самоличност!