Новини от сайта

Separate groups: All participants

За 2 сем. - магистри БА със специализация Висш мениджмънт -2 сем и за 3 сем. - магистри БА със специализация Висш мениджмънт -3 сем

by Женета Каравасилева -

Трябва да дойдете да си получите още един учебник "Стратегическо управление на човешките ресурси" по дисциплината "Стратегически HR мениджмънт". Може да си го получите от дежурния колега в събота до 12 часа или в работни дни от 9 до 15 в ЦДО.

За 1 сем. магистри Международен мениджмънт

by Женета Каравасилева -

Учебника по "Комуникации в международния бизнес" по дисциплината "Бизнес комуникации" е в ЦДО. Може да си го получите от дежурния колега в събота до 12 часа или в работни дни от 9 до 15 в ЦДО.

За 3 сем магистри ПА със спец. Здравен мениджмънт

by Женета Каравасилева -

Учебника по "Международни организации и администрация" е в ЦДО. Може да си го получите от дежурния колега в събота до 12 часа или в работни дни от 9 до 15 в ЦДО.