Преддипломен стаж, Държавни изпити и защити

  1. Публична администрация
  2. Бизнес администрация
  3. Регионално развитие
  4. Счетоводство и контрол
  5. Маркетинг
  6. Икономикa