Уважаеми студенти,
На 8 и 9 юли 2020 г. от 10.00 ч., ще се проведе онлайн защита на магистърски тези на студентите от специалност "Счетоводство и контрол" - ОКС "Магистър" дистанционна форма на обучение.
Студентите за целта трябва да изпратят магистърските си тези за одобрение от научните ръководители /по имейлите/ най-късно до 21 юни 2020г.
На 22 юни 2020г. научните ръководители изпращат в ЦДО списък на студентите с одобрени магистърски тези за защита.
На 23 и 24 юни 2020г. студентите с одобрени магистърски тези предават в ЦДО в приемното време от 9 до 15ч. магистърските си тези на хартиен и електронен носител
/без подписа на научния ръководител на титулната страница/.
При предаването студентите да носят две снимки паспортен формат и ще се подпишат на справка с оценките и личните си данни.
Студентите ще си получат рецензиите на 6 и 7 юли по имейла.

Линкът за включване в онлайн защитата ще бъде качен на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" в „Предстоящо“ и на сайта на дистанционно обучение на http://m-learning.unwe.bg/mod/forum/view.php?id=6101
Явяването на защита изисква да използвате създадените за всеки от вас СЛУЖЕБНИ ИМЕЙЛИ - С РАЗШИРЕНИЕ@UNWE.BG. Имената и паролите на имейлите са в Уеб Студент.

Желателно е в деня на защитата студентите да се включат преди 10.00 ч.

Уважаеми студенти, влизането на територията на УНСС става с маска.