ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Всички студенти, които са се дипломирали през .... 2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да си подпишат дипломите от .....2020 в ЦДО само в работни дни от 9 до 15 часа.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Всички студенти, които са се дипломирали през месец октомври - ноември 2019 г. могат да си получат готовите дипломи от 13 януари (понеделник) 2020 г. от ЦДО само в работни дни от 9 до 15 часа.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Всички абсулвенти ТРЯБВА да са минали през бибилиотеката на УНСС за справка, че не дължат книги!
специалност срокове
Бизнес администрация 14.11.2019 г. от 17.30 ч. аула Максима.
От 9.00 до 16.00 ч. на същата дата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО.
Публична администрация 18.11.2019 г. от 16.00 ч. аула Максима
От 13.00 до 15.00 ч. на същата дата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО.
Регионално развитие 20.11.2019 г. от 16.00 ч. аула Максима
От 9.00 до 15.30 ч. на същата дата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО.
Икономика 02.12.2019 г. от 17.30 ч. аула Максима
От 9.00 до 16.00 ч. на същата дата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО.
Счетоводство и контрол 04.12.2019 г. от 15.30 ч. аула Максима
От 9.00 до 13.30 ч. на същата дата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО.
Маркетинг 05.12.2019 г. от 11.00 ч. аула Максима
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се подпишете в Дипломната книга в ЦДО:
от 2 до 4 декември в приемното ни време от 9 до 15 ч.,
и на 5 декември от 8 до 10 ч.