ПОДПИСВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Всички студенти, които са се дипломирали през АПРИЛ, МАЙ и ЮНИ 2020 г. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да си подпишат дипломите от 13 до 24 юли 2020 в ЦДО само в работни дни от 9 до 15 часа.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Всички студенти, които са се дипломирали през месец ...... 2020 г. могат да си получат готовите дипломи от ...... 2020 г. от ЦДО само в работни дни от 9 до 15 часа.
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ
специалност съобщения
Всички студенти ТРЯБВА да са минали през бибилиотеката на УНСС за справка, че не дължат книги!
Мениджмънт в туризма  
Бизнес администрация  
Бизнес администрация със спец. Висш мениджмънт
Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт"  
Регионален мениджмънт и бизнес  
Маркетинг
Маркетинг със спец. Рекламен мениджмънт
судентите дипломирани през месец МАРТ могат да си получат дипломите в ЦДО от 9 до 15 час в работно време