Заявления за избираеми дисциплини


ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ВТОРИ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС !!!

Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра


ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС !!!

Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра