Заявления за избираеми дисциплини


ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ВТОРИ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС !!!

  • ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
  • ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  • ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
  • Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра


    ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС !!!

  • ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
  • ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
  • ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
  • Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра