Заявления за избираеми дисциплини


ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ВТОРИ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР НА ПЪРВИ КУРС !!!

 • АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 • ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
 • ИКОНОМИИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 • ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
 • Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра


  ЗА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЗАПИСВАТ ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР НА ВТОРИ КУРС !!!

 • АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 • ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ
 • ИКОНОМИИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
 • ИКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
 • Попълнените заявления да се носят при записване на семестъра