ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО


***Студентите, които са кандидатствали за магистърска програма с "Уверение" и вече имат издадена диплома за специалността, с която са кандидатствали ТРЯБВА ДА донесат копие на дипломата и оригинала за сверка ***
*** Всички студенти в ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение са длъжни ДА ДОНЕСАТ КОПИЕ НА ДИПЛОМАТА СИ ОТ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.***

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ СТУДЕНТСКИТЕ СИ КНИЖКИ в приемното ни време !!!!
Студентските книжки трябва да са в студентите!!!

Записването за следващ семестър става ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със студентска книжка

ЗАПИСВАНЕ ЗА СЛЕДВАЩ СЕМЕСТЪР И ПОЛУЧАВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ
от 900 до 1500 ч. в канцеларията на ОКС "Магистър" с дистанционна форма на обучение - срещу главния вход на УНСС

 

За новоприетите студенти - I семестър
За записване и получаване на учебни материали

от 27 до 31 януари 2020 г. (без събота и неделя)

* квитанция за платена такса,
* две снимки формат 3,5/4,5 см матови,
* документи за записване, купени от книжарницата на УНСС - /преварително попълнени/
* копие и оригинал на дипломата за средно образование

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
За студентите II, III и IV семестри
Срок за записване и получаване на учебни материали
със студентската книжка за заверка на семестъра и документ за платена такса

от 03 до 28 февруари 2020 г. (без събота и неделя)

Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
BG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ
Титуляр: УНСС
Задължено лице (вносител) - СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено бащино и фамилно, факултетен номер, специалност и семестър на студента.
За "основание на плащане" се изписва ТАКСА ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.