Ръководство за работа със система за електронно обучение

Система за електронно обучение е уеб базирана система, осигуряваща онлайн среда за обучение на студенти от Център за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Щракнете върху m-learning_TN.pdf, за да отворите файла.