БАКАЛАВРИ ДИСТАНЦИОННО-СОФИЯ

 1. Съобщения
 2. Учебен график
 3. Записване за следващ семестър
 4. Заявления за избираеми дисциплини
 5. Разписание
 6. Изпитна сесия
 7. Проверка на оценки от изпити
 8. Такси за обучение
 9. Контакти
 10. Държавни изпити,защити и преддипломен стаж
 11. Дипломи - срокове за подписване, получаване на готови дипломи, дати за официално връчване,